Handelingen 17:30

NBV

30God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,

SV

30God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

KJV

30And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: