Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Deuteronomium 32:7

Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

1 Korinthe 15:22

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Genesis 3:20

De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Romeinen 5:12

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Maleachi 2:10

Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat hij met onze voorouders sloot?
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Job 12:23

Volken maakt hij groot, dan richt hij ze te gronde, volken maakt hij machtig, dan voert hij ze weg.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Psalmen 31:15

(31:16) in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Genesis 9:19

Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Daniel 11:27

Beide koningen hebben kwaad in de zin, al zitten ze samen aan één tafel. Ze misleiden elkaar maar het baat hun niet, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Daniel 11:35

Maar ook sommige van de verlichten komen ten val; mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Job 14:5

Als de dagen van de mens al vaststaan, als u het aantal maanden dat hij leeft bepaalt en de grens stelt die hij niet kan overschrijden,
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Jesaja 14:31

Weeklaag, poorten, steden, schreeuw het uit, beef van angst, Filistijnen. Want uit het noorden nadert rook, een leger in gesloten gelederen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Hebreeën 2:3

hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?
Gerelateerd aan Handelingen 17:26

Jesaja 45:21

Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding.