Open de Bijbel

Handelingen 17:24
NBV 24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version