Open de Bijbel

Handelingen 17:19
NBV 19 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En zij namen hem, en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende: Kunnen wij niet weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version