Handelingen 17:1

NBV

1Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden.

SV

1En door Amfipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was.

KJV

1Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews: