Open de Bijbel

Handelingen 16:6
NBV 6 Ze trokken door FrygiĆ« en de landstreek GalatiĆ«, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En als zij Frygie, en het land van Galatie doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azie te spreken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version