Handelingen 16:31

NBV

31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

SV

31En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

KJV

31And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.