Open de Bijbel

Handelingen 16:31
NBV 31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version