Handelingen 16:25

NBV

25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

SV

25En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

KJV

25And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.