Open de Bijbel

Handelingen 16:25
NBV 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version