Open de Bijbel

Handelingen 16:2
NBV 2 Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version