Handelingen 16:2

SV

2Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium.

KJV

2Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.