Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Handelingen 11:14

Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered.”
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Hebreeën 13:2

en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Handelingen 16:33

Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Lukas 24:29

Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Genesis 19:3

Omdat hij echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar; hij bakte brood en ze aten bij hem.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Handelingen 8:38

Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

2 Johannes 1:10

Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet,
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Genesis 18:4

Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Efeze 1:1

Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Mattheüs 10:41

Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Richteren 19:19

We hebben zelf alles bij ons, heer: stro en voer voor onze ezels, en ook voedsel en wijn voor mezelf en voor mijn vrouw hier en mijn knecht.'
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Lukas 10:5

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Lukas 9:4

Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Lukas 14:23

zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Filippensen 1:7

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

1 Korinthe 1:13

Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

2 Koningen 4:8

Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

3 Johannes 1:8

Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

Romeinen 16:23

Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten.
Gerelateerd aan Handelingen 16:15

3 Johannes 1:5

Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.
1
2
Volgende