Open de Bijbel

Handelingen 15:9
NBV 9 Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version