Open de Bijbel

Handelingen 15:30
NBV 30 Ze namen afscheid en vertrokken naar AntiochiĆ«, en nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Dezen dan, hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochie; en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij den brief over.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version