Handelingen 15:28

NBV

28In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:

SV

28Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

KJV

28For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;