Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 15:22

Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 15:6

De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 15:4

Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Galaten 2:1

Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 11:30

en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 10:23

Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

1 Korinthe 1:1

Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

2 Korinthe 11:5

Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Judas 1:3

Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

1 Samuel 8:7

maar die antwoordde: 'Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Galaten 2:5

Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 15:25

Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus,
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 21:18

De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Exodus 18:23

Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.'
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 16:4

Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 11:12

De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld, en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Galaten 1:6

Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Handelingen 15:27

We hebben Judas en Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

1 Korinthe 9:19

Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:2

Filemon 1:8

In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen,