Handelingen 14:23

NBV

23In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld.

SV

23En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.

KJV

23And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.