Open de Bijbel

Handelingen 14:19
NBV 19 Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit AntiochiĆ« en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Maar daarover kwamen Joden van Antiochie en Ikonium, en overreedden de scharen, en stenigden Paulus, en sleepten hem buiten de stad, menende, dat hij dood was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version