Handelingen 13:52

NBV

52De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest.

SV

52En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest.

KJV

52And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost.