Open de Bijbel

Handelingen 13:39
NBV 39 wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version