Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Handelingen 1:22

vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Johannes 1:6

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Johannes 3:25

Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Johannes 5:33

U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd.
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Johannes 1:15

Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Handelingen 10:37

U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Mattheüs 3:1

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Handelingen 19:3

Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Lukas 3:2

en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Lukas 1:76

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
Gerelateerd aan Handelingen 13:24

Markus 1:2

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.