Handelingen 13:24

SV

24Als Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.

KJV

24When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.