Open de Bijbel

Handelingen 13:14
NBV 14 Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar AntiochiĆ« in PisidiĆ«. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochie, een stad in Pisidie; en gegaan zijnde in de synagoge op den dag des sabbats, zaten zij neder.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version