Open de Bijbel

Handelingen 12:5
NBV 5 Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version