Open de Bijbel

Handelingen 11:26
NBV 26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar AntiochiĆ«. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in AntiochiĆ« dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version