Handelingen 11:24

NBV

24Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

SV

24Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.

KJV

24For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.