Open de Bijbel

Handelingen 11:15
NBV 15 Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version