Handelingen 10:48

NBV

48En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

SV

48En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.

KJV

48And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.