Open de Bijbel

Handelingen 10:43
NBV 43 Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 43 Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version