Open de Bijbel

Handelingen 10:42
NBV 42 Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 42 En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 42 And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version