Handelingen 10:36

NBV

36God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.

SV

36Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

KJV

36The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)