Open de Bijbel

Handelingen 1:9
NBV 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version