Handelingen 1:9

NBV

9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

SV

9En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

KJV

9And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.