Open de Bijbel

Handelingen 1:7
NBV 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version