Handelingen 1:6

NBV

6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’

SV

6Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?

KJV

6When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?