Open de Bijbel

Handelingen 1:15
NBV 15 In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen-er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen-en zei: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen):Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version