Open de Bijbel

Handelingen 1:12
NBV 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version