Open de Bijbel

Handelingen 1:1
NBV1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version