Open de Bijbel

Habakuk 2:14
NBV 14 Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version