Gerelateerd aan Genesis 9:1

Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 9:7

Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 8:17

Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 1:22

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 2:3

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Jesaja 51:2

Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 10:32

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Psalmen 128:3

je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel.
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 24:60

Daarbij zegenden ze Rebekka met de woorden: ‘Zuster van ons, wij wensen jou duizend maal tienduizend nazaten toe, en moge de stad van de vijand hun in handen vallen.’
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Genesis 9:19

Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde.
Gerelateerd aan Genesis 9:1

Psalmen 112:1

Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.