Gerelateerd aan Genesis 8:22

Gerelateerd aan Genesis 8:22

Jeremia 33:20

‘Dit zegt de HEER: Als mijn verbond met de dag en de nacht kon worden tenietgedaan, zodat de dag en de nacht niet meer op tijd zouden aanbreken,
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Jeremia 31:35

Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten:
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Psalmen 74:16

Van u is de dag, van u is de nacht, u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Jakobus 5:7

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Hooglied 2:11

Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan.
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Jeremia 5:24

Zij zeiden niet: “Wij moeten ontzag hebben voor de HEER, onze God, die ons tijdig regen geeft, in het najaar en het voorjaar, die een vaste oogsttijd geeft.”
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Jesaja 54:8

Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Exodus 34:21

Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden, ook in de ploegtijd en in de oogsttijd.
Gerelateerd aan Genesis 8:22

Genesis 45:6

De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden.