Open de Bijbel

Genesis 7:17
NBV 17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version