Genesis 6:5

NBV

5De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.

SV

5En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

KJV

5And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.