Genesis 6:11

SV

11Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.

KJV

11The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.