Open de Bijbel

Genesis 5:3
NBV 3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version