Gerelateerd aan Genesis 49:25

Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 35:11

En hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 28:13

Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 17:1

Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Filippensen 4:19

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 35:3

Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis ter zijde heeft gestaan.’
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Psalmen 84:11

(84:12) Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Deuteronomium 33:1

Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël, voor hij stierf.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Mattheüs 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

1 Timotheüs 4:8

Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 27:28

God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 28:21

en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Psalmen 85:12

(85:13) De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Deuteronomium 8:17

En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!?
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Deuteronomium 33:13

Over Jozef zei hij: ‘Moge de HEER zijn land rijk zegenen met de gaven van hemelwater, met dauw, en met de oervloed die onderaards woont;
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Deuteronomium 28:2

En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:
Gerelateerd aan Genesis 49:25

Genesis 43:23

De man antwoordde: ‘U hoeft niet ongerust te zijn, u hebt niets te vrezen. Uw God, de God van uw vader, moet een schat in uw voerzakken hebben gelegd, want ik heb uw geld ontvangen.’ Toen liet hij Simeon vrij en bracht hem bij hen.
Gerelateerd aan Genesis 49:25

1 Korinthe 3:21

Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want  lles is van u;