Open de Bijbel

Genesis 47:1
NBV1 Daarop ging Jozef naar de farao en deelde hem mee dat zijn vader en broers uit KanaƤn waren gekomen, met hun schapen, geiten en runderen en met alles wat ze verder bezaten, en dat ze nu in Gosen waren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Toen kwam Jozef en boodschapte Farao, en zeide: Mijn vader en mijn broeders, en hun schapen, en hun runderen, met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Kanaan, en zie, zij zijn in het land Gosen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version