Genesis 40:23

NBV

23De schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem.

SV

23Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem.

KJV

23Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.