Genesis 4:9

NBV

9Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’

SV

9En de HEERE zeide tot Kain: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?

KJV

9And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?