Genesis 4:21

SV

21En de naam zijns broeders was Jubal; deze werd de vader van allen, die harpen en orgelen handelen.

KJV

21And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.