Open de Bijbel

Genesis 4:2
NBV 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version