Open de Bijbel

Genesis 34:29
NBV 29 Alle bezittingen namen ze mee, en de vrouwen en kinderen voerden ze als gevangenen weg; ze roofden de huizen helemaal leeg. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 En al hun vermogen, en al hun kleine kinderen, en hun vrouwen, voerden zij gevankelijk weg, en plunderden denzelven, en al wat binnenshuis was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version